Pravidlá

Partneri


2013 hummel

2013 sintra

2013 skp travel

2013 fibra

2013 antalis

 
2013 air consulting

Pravidlá

2013 clanky 01hracia plocha

 • plážová hádzaná sa hrá na pieskovom podklade
 • ihrisko má rozmery 27x12 metrov a skladá sa z dvoch bránkovísk a jedného hracieho poľa

hrací čas

 • každý zápas sa skladá z dvoch polčasov, ktoré sa hodnotia samostatne
 • každý polčas trvá 10 minút, prestávka medzi polčasmi trvá 5 minút
 • každý polčas začína rozhodcovským hodom

družstvo

 • družstvo pozostáva z 10 hráčov, z ktorých sú na hracej ploche 3 hráči a 1 brankár
 • všetci hráči musia hrať bosí, ponožky a bandáže sú povolené
 • ak počet hráčov družstva poklesne počas zápasu pod 4, zápas sa končí a predmetné družstvo prehráva kontumačne

hranie s loptou 

 • s loptou je možné hrať aj keď leží alebo sa kotúľa v bránkovisku
 • driblovať je povolené
 • ak lopta leží v piesku dlhšie ako 3 sekundy, nesmie sa jej dotknúť hráč, ktorý sa jej dotkol ako posledný

dosiahnutie gólu

 • gól môže byť ohodnotený jedným alebo dvoma bodmi
 • dosiahne brankár
       - gól je dosiahnutý z pokutového hodu
       - gól je dosiahnutý po prihávke zo vzduchu – tzv. amerika (gól dosiahnutý volejbalovým spôsobom platí vždy za 1 bod)
       - gól je dosiahnutý po piruete o 360°
 • ohodnotenie gólu závisí len na rozhodcovi !!!!!
 • každý vlastný gól dosiahnutý akýmkoľvek hráčom platí vždy za 1 bod

hodnotenie stretnutia

 • v prípade, že družstvo vyhrá oba polčasy, vyhráva zápas 2:0
 • v prípade, že každé družstvo vyhrá jeden polčas, stav je 1:1 a o víťazovi sa rozhodne v penaltovom rozstrele
 • v prípade, že polčas skončí nerozhodne, po rozhodcovskom hode sa hrá dovtedy, kým nepadne zlatý gól

tresty

 • vylúčený hráč sa môže vrátiť na ihrisko okamžite po zmene držania lopty
 • druhé vylúčenie toho istého hráča znamená jeho diskvalifikáciu
 • fauly sa trestajú omnoho prísnejšie ako v klasickej hádzanej
 • priama diskvalifikácia znamená automaticky stop na 1 zápas

priestor striedania

 • priestor striedania pre hráčov je ohraničený čiarami bránkovísk na strane priestoru striedania družstva
 • brankár smie opustiť ihrisko cez postrannú čiaru na strane striedania svojho družstva, a to medzi čiarou súperovho bránkoviska a vlastnou autovou bránkovou čiarou
 • brankár smie vstúpiť na hraciu plochu len na strane striedania svojho družstva cez postrannú čiaru vlastného bránkoviska

správanie sa brankára

 • mimo bránkoviska je brankár plne zodpovedný za každý kontakt so súperom. prakticky to znamená, že keď útočník nemá šancu vidieť brankára, brankár je progresívne potrestaný (diskvalifikácia počas penaltového rozstrelu) a hra pokračuje zodpovedajúcim hodom. opačne, ak má útočiaci hráč dostatok času a priestoru vidieť a vyhnúť sa brankárovi, bude nariadený voľný hod pre brániace družstvo (útočný faul)
 • ak v bránkovisku brankár skáče proti hráčovi, ktorý sa pokúša skórovať, nie vertikálne, ale so snahou ho vyľakať, bude nariadený pokutový hod a brankár bude vylúčený

pokutový hod a vylúčenie

 • ak útočník dosiahne gól, vylúčený hráč sa môže vrátiť na hraciu plochu
 • ak útočník nedosiahne gól, vylúčený hráč sa môže vrátiť na hraciu plochu až po ďalšej zmene držania lopty

striedanie hráčov a brankárov

 • v snahe zrýchliť hru je povolené brankárom aj hráčom opustiť hraciu plochu najkratšou cestou na stranu striedania svojho družstva. to znamená, že hráč môže opustiť hraciu plochu po celej dĺžke postrannej čiary

porušenie pravidla vstupu do bránkoviska

 • ak protihráč vstúpi do bránkoviska, hra pokračuje vyhadzovaním

tresty pre funkcionárov

 • línia progresívnych trestov pre funkcionárov sa skladá z ústneho napomínania, vylúčenia a diskvalifikácie. v prípade vylúčenia alebo diskvalifikácie, musí byť družstvo redukované o jedného hráča

striedanie brankárov a vyhadzovanie

 • vyhadzovanie musí byť vykonané brankárom, ktorý bol v tom čase na hracej ploche

žreb

 • žreb sa vykoná systémom "kameň - papier - nožnice"
....